1791

Grondwet van 3 mei 1791

Op 3 mei 1791 wordt door het Poolse parlement een grondwet gestemd met als resolutie het  invoeren van een wettelijke regeling in Polen. Het is de eerste grondwet in Europa. Het besluit, de grondslag leggen voor de nieuwe Poolse Republiek, is gebaseerd op de vernieuwende ideeën van de Renaissance. De grondwet verandert niet alleen het regime, maar ook de sociale verhoudingen in Polen.