XIIIe

Eerste stadswal

In de 13e eeuw laat de Stad Brussel een eerste stadsmuur bouwen. Het tracé daarvan omvat onder meer de kastelen van de burggraaf en de hertog. Ter hoogte van dat laatste dient het gebouw zelf als afsluiting. De hertog van Brabant verschaft zich zo rechtstreeks toegang tot de stad en de buitenwereld, én hij behoudt zijn autonomie tegenover Brussel.