1452–1460

Bouw van de Aula Magna

Tussen 1452 en 1460 laat Filips de Goede op kosten van de Stad Brussel een nieuwe praalzaal bouwen: de Aula Magna. Hier moeten de belangrijke gebeurtenissen in het leven van het hof in Brussel plaatsvinden. In de 16e eeuw zijn dat onder andere de mondigverklaring van Karel V (1515) en zijn troonsafstand (1555), de aanstelling als landvoogdes van Maria van Hongarije (1530), het huwelijk van Alexander Farnese met Maria van Portugal (1565).