XVIe

Hoofdstad der Nederlanden

Bij het begin van de 16e eeuw vestigen de centrale instellingen van de regering der Nederlanden zich voor lange tijd in Brussel. Het paleis van de Coudenberg wordt dan ook de hoofdresidentie van de vorsten en hun vertegenwoordigers (de landvoogden en landvoogdessen).