1555

Troonsafstand van Karel V

Op 25 oktober 1555 doet de vermoeide en zieke Keizer Karel plechtig troonsafstand in zijn paleis van de Coudenberg in Brussel.Vanaf 1546 draagt hij zijn macht al geleidelijk over aan enerzijds zijn broer Maximiliaan, toekomstig Duits keizer en erfgenaam van zijn Habsburgse bezittingen in Oostenrijk, en anderzijds aan zijn zoon Filips, erfgenaam van zijn Spaanse en Bourgondische bezittingen.