1674

Jan III Sobieski koning van Polen

Hetman (opperbevelhebber) Jan Sobieski stond aan het hoofd van de legers bij de Slag van Chocim (1673) en kon het binnenvallende Turkse leger stoppen. De edelen waarderen zijn grote overwinningen en zijn leiderseigenschappen en kiezen hem in 1674 tot koning van Polen. Jan Sobieski is een welopgevoed man, een bekwame diplomaat een moedige krijgsman. Hij had de steun van de Franse factie.