1683

Overwinning in Wenen

Volgens de afspraken van het verdrag van 31 maart 1683 met keizer Leopold I, trekt Jan III Sobieski naar Wenen dat belegerd is door het Turkse leger. Het keerpunt van de strijd vindt plaats op 12 september 1683: Jan III Sobieski, de bevelhebber van de christelijke legers, leidt een aanval van de Poolse huzaren, het is een decisief moment voor de overwinning. Wenen werd gered, Kara Mustafa de vizier vluchtte van het slagveld en de macht van het Ottomaanse Rijk werd aan het wankelen gebracht.