1807–1815

Hertogdom Warschau

In de jaren 1807-1815, sticht Napoleon het hertogdom Warschau als substituut voor een onafhankelijke Poolse staat in de schoot van het Franse keizerrijk. Het wordt in Tylża opgericht in 1807, na de vredesverdragen die werden ondertekend door Frankrijk, Rusland en Pruisen. Napoleon vraagt dan aan Stanislaw Kostka Potocki, politicus en hervormer, en eigenaar van de residentie van Wilanów of hij de grondwet van het hertogdom Warschau wil opstellen.