1980

« Solidarność »

Na lange jaren communisme, stakingen en mobilisatie van de samenleving, groeit de Poolse oppositie met de ondertekening van het Akkoord van augustus. Dit laat onder meer het oprichten van vrije vakbonden toe - Solidarność is geboren. De structuur van de communistische regimes wordt verbroken. De invoering van de krijgswet in 1981 vertraagt het proces van hervormingen, ze worden voortgezet na de eerste vrije verkiezingen in Polen in juni 1989.