1677

Het paleis van koning Sobieski

Koning Jan III Sobieski stelt architect Augustin Locci aan voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe paleis. De koning zelf is zeer geïnteresseerd in de vooruitgang van de werken en kiest zelf kunstenaars en ambachtslieden. Zijn invloed bij het opstellen van de iconografie van de decoraties is aanzienlijk. Deze decoraties sluiten weer aan bij de antieke beschavingen en verheerlijken de verworvenheden van de soeverein.