1945–1980

Gevolgen van de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog worden in 1945 op aandringen van de Sovjet-Unie tijdens de Conferentie van Potsdam de grenzen van Polen hertekend. De gebieden van Oost-Polen, bezet door de Sovjet-Unie sinds 1939, worden permanent aangehecht en de meerderheid van de Poolse inwoners worden er verdreven. In ruil krijgt Polen de Vrije Stad Danzig in de Duitse gebieden ten oosten van de Oder-Neisse lijn, het is te zeggen: twee derden van het zuidelijke gebied van Oost-Pruisen, het merendeel van Pommeren en ook Silezië. De Duitse bevolking wordt uit deze "teruggekregen gebieden" verdreven, het wordt opnieuw bevolkt door de Polen uit Centraal-Polen en de Polen die werden verdreven uit Oost-Polen. Na de oorlog valt Polen onder de controle van de Sovjet-Unie. Het communisme vernietigt de identiteit en de cultuur van de Polen gedurende meer dan 40 jaar.