1875

De Congreszaal

Na de val van Napoleon III wordt in 1871 de Nationale Vergadering verkozen, ze komen samen in Bordeaux. Grotendeels samengesteld uit monarchisten, willen ze zich dichter bij de hoofdstad installeren zonder zich er te vestigen, uit angst voor een nieuwe volksopstand na de Commune. De Zuidvleugel wordt heringericht in 1875, de nieuwe zaal biedt plaats aan 722 afgevaardigden. De volksvertegenwoordigers vergaderen hier tot 1879, alvorens terug te keren naar Parijs. Vandaag de dag worden de constitutionele amendementen in deze zaal gestemd, de enige zaal die senators en afgevaardigden kan ontvangen.