1789–1799

De Franse Revolutie

Op 17 juni 1789 roept de Derde Stand zichzelf uit tot Nationale Grondwetgevende Vergadering. Onder druk van de koning om een einde te maken aan eisen voor hervormingen, engageren de afgevaardigden van De Derde Stand, de geestelijkheid en de adel zich op 20 juni met "de Eed op de Kaatsbaan" een grondwet te geven aan Frankrijk. De Algemene Vergadering stemt voor afschaffing van de privileges en voor de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger. Gedwongen om de grondwet te aanvaarden, verlaat de koning Versailles op 6 oktober. In 1793 worden Lodewijk XVI en Marie-Antoinette onthoofd.