1509–1564

Johannes Calvijn

Calvijn was voor het religieuze leven voorbestemd. Hij studeert rechten en wordt in 1536 professor in theologie aan de Universiteit van Genève.  Samen met Maarten Luther is hij een van de belangrijkste aanhangers van de protestantse Reformatie in Europa in de 16de eeuw. Zijn ‘Onderwijs in het christelijke geloof’ van 1536 wordt meermaals herdrukt. In dit boek vat hij zijn zienswijze van de christelijke leer samen, zienswijze die op een aantal punten verschilt met die van Luther.