1095–1291

De Kruistochten

Vanaf het concilie van Clermont in 1095 tot aan de nederlaag van Akko in 1291 worden acht door de paus gepredikte kruistochten en bewapende bedevaarten georganiseerd om het katholieke geloof te verdedigen en het Heilige Land te beschermen. Onder bevel van voorname vorsten zoals Richard Leeuwenhart of Lodewijk IX, vergezeld van hun vazallen, worden vele hachelijke belegeringen en veldslagen ondernomen. Deze militaire campagnes en territoriale veroveringen maken het ontstaan van vorstendommen en de opkomst van de feodale samenleving in het Oosten mogelijk.