1520

De "Cloth of Gold" bijeenkomst

Van 7 juni tot 24 juni 1520 ontmoeten Hendrik VIII van Engeland en Frans I elkaar tussen Calais, Engels grondgebied en Ardres om na het Verdrag van 1518 de vriendschapsband tussen beide jonge koningen te verbeteren. Tijdens de bijeenkomst met talrijke steekspelen en banketten, won Frans I een worstelwedstrijd. Het was een gelegenheid om met pracht en praal indruk te maken op elkaar. De ontmoeting dankt haar naam aan het feit dat de genodigden waren getooid met geweven stof met zijde en gouddraad. Alhoewel er tijdens de feestelijkheden een goede sfeer heerste, werd er geen verbond gesloten.