1562–1598

De Godsdienstoorlogen

De Godsdienstoorlogen, met als oorsprong de slachting van protestanten op 1 maart 1562 in Wassy, onder bevel van François de Guise, worden pas in 1598 beëindigd met het Edict van Nantes. Het dieptepunt van het conflict was ongetwijfeld de slachting van protestanten in Parijs tijdens de Sint-Bartolomeusnacht op 24 augustus 1572, met als gevolg slachtpartijen in vele andere steden van het koninkrijk tijdens de daaropvolgende twee maanden.