1713–1792

Oostenrijkse Nederlanden

Na de Spaanse Successieoorlog komen de zuidelijke Nederlanden onder het gezag van de Oostenrijkse Habsburgers. Het bewind van keizerin Maria Theresia leidt tot bestuurlijke, economische, culturele en wetenschappelijke groei.De centraliserende hervormingen van Jozef II stuiten op verzet bij de provincies, terwijl de Franse Revolutie Frankrijk in haar greep heeft.