XIe–XIIIe

Territoriale prinsdommen

Vanaf de 12e eeuw ontwikkelen zich de belangrijkste prinsdommen waarvan het grondgebied globaal overeenstemt met het huidige België: de graafschappen Vlaanderen, Henegouwen, Namen, de hertogdommen Brabant, Luxemburg, het prinsdom-bisdom Luik…