1384–1482

Bourgondische Nederlanden

In 1384 erft Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, het graafschap Vlaanderen. Zijn afstammelingen zullen geleidelijk, door huwelijk, erfenis, koop en verovering, het gezag krijgen over onder meer de prinsdommen die het huidige België vormen, met uitzondering van het prinsdom-bisdom Luik (dat wel soms onder de invloed staat van zijn machtige buren).