1515–1555

Keizer Karel

Keizer Karel (1500-1558) heerst over de prinsdommen die vandaag België en Nederland vormen, vanaf zijn mondigverklaring (1515) tot zijn aftreden (1555). Hij is ook koning van Spanje en Sicilië (1516) en wordt verkozen tot keizer van het Heilige Rijk (1519). Tijdens zijn hele regering ligt hij in conflict met de Franse koning Frans I.In de Pragmatieke Sanctie (1549) bepaalt hij dat de "Nederlanden" voortaan "één ondeelbaar" geheel vormen. Ze blijven tot de Franse Revolutie onder Habsburgs gezag.In 1555 treedt hij af voor zijn zoon Filips II.